Корзина
не выбрано ни одной книги


ІАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Офтальмологічна допомога в Україні за 2014-2017 роки (аналітично-статистичний довідник)

Офтальмологічна допомога в Україні за 2014-2017 роки (аналітично-статистичний довідник)
Раздел: Разное

Довідник знайомить з динамікою показників діяльності лікувально- профілактичних закладів системи МОЗ України

Цена: 100 грн.

2018 рік видання, 314 сторінок

Показники діяльності лікувально-профілактичних закладів системи Міністерства охорони здоров’я України щодо надання медичної допомоги населенню України з хворобами ока та придаткового апарату складені за матеріалами офіційних державних і галузевих статистичних звітів.
Довідник знайомить з динамікою показників діяльності лікувально- профілактичних закладів системи МОЗ України, які надають медичну допомогу населенню України, дає можливість проаналізувати захворюваність та поширеність хвороб ока та придаткового апарату, стан інвалідності та надання медичної допомоги.
Даний довідник — спеціалізоване видання, призначене для медичних установ і лікарів.

Зміст
№ з/п таблиць - Найменування - Сторінка
Вступ. Офтальмологічна допомога населенню України - 4
1. Чисельність населення України - 23
Діяльність закладів охорони здоров ’я, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України - 25
2. Частота реєстрації хвороб ока та придаткового апарату в усього населення, з них у жінок і чоловіків - 26-51
3. Частота реєстрації хвороб ока та придаткового апарату у дорослого населення - 53-115
4. Частота реєстрації хвороб ока та придаткового апарату у дитячого населення - 117-163
5. Частота реєстрації хвороб ока та придаткового апарату у сільського і міського населення - 165-223
6. Специфічні ураження ока - 225-235
7. Дитяча інвалідність внаслідок хвороб ока та придаткового апарату - 237-257
8. Частота виявлення зниження гостроти зору під час профілактичних оглядів - 259-266
9. Штати та кадри офтальмологічної служби - 267-276
10. Ліжковий фонд та надання стаціонарної офтальмологічної допомоги - 277-280
11. Хірургічна діяльність амбулаторно-поліклінічних закладів щодо надання офтальмологічної допомоги - 281-300
Діяльність медичних закладів Академії медичних наук України - 301
12. Надання офтальмологічної допомоги у медичних закладах Академії медичних наук України - 302-303
Діяльність приватних установ - 305
13. Надання офтальмологічної допомоги у приватних установах - 306-312

Вступ
В період реформування галузі охорони здоров'я дуже важливо правильно визначити пріоритетні напрямки спрямування зусиль для ефективного впливу на стан роботи закладів та окремих підрозділів. Оцінка діяльності медичної галузі чи її окремого підрозділу розпочинається з відповідного аналізу показників роботи та характеристики впливу цієї діяльності на стан здоров’я населення, забезпечення найвагоміших складових медичної допомоги: своєчасності, доступності, високої кваліфікації. Без проведення такого аналізу неможливо спланувати заходи, прийняти управлінські рішення, організувати чітку роботу та взаємодію лікувально-профілактичних закладів. Вкрай необхідно вивчити тенденції, які виявляються за порівнянням показників здоров’я населення впродовж певного періоду.
У довіднику наведено статистичні дані, які характеризують стан офтальмологічної допомоги населенню України в динаміці за 2014-2017 роки, показники захворюваності населення, кадрового забезпечення служби, діяльності спеціалізо¬ваних стаціонарів. Використання наведених показників дозволить успішно провести відповідний регіональний порівняльний аналіз з метою поліпшення організації офтальмологічної допомоги населенню області, району, міста.
Офтальмологічна допомога населенню України
У 2014 - 2017 роках кадровий потенціал офтальмологічної служби зали¬шався практично стабільним порівняно з попереднім періодом. В лікувально- профілактичних закладах державної форми власності працювали на кінець 2017 року 2623 лікаря-офтальмолога (фізичні особи), з них 467 дитячих офтальмологів. Загальна чисельність лікарів-офтальмологів, включаючи працівників Інститутів та закладів підготовки кадрів, складала 2991. Забезпеченість фахівцями на 10 тисяч населення складала у 2014-2015-2016-2017 роках - відповідно 0,74-0,74- 0,72-0,71.

Теги: довідник, статистика