Корзина
не выбрано ни одной книги

Книги по тегам:


ІАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Офтальмологія. Тести і еталони, клінічні задачі, принципи лікування очних захворювань та рецептура основних лікарських засобів

Офтальмологія. Тести і еталони, клінічні задачі, принципи лікування очних захворювань та рецептура основних лікарських засобів
Раздел: Учебники

Книга для лікарів-інтернів з фаху "офтальмологія" та "сімейна медицина" і лікарів-офтальмологів

Цена: 450 грн.
Год выхода
Количество страниц

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів (протокол № 4 від 01.10.2010 p.).

Рецензенти:

Салдан И.Р. - доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Новицький І .Я. - доктор мед. наук, професор кафедри офтальмології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Посібник є складовою частиною навчальної літератури з очних хвороб і розрахований на самостійну підготовку студентів до практичних занять. У ньому подані в практичній і клінічній спрямованості тести і еталони, клінічні задачі в типовому варіанті, діагнози, принципи лікування очних захворювань та рецептура основних лікарських засобів, які застосовуються в практичній роботі лікаря-офтальмолога.

Матеріал посібника охоплює всі розділи програми з офтальмології для студентів вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації. Він може бути використаним не тільки студентами для самостійної підготовки до практичних занять, а також викладачами для програмованого контролю знань студентів на практичних заняттях та складання програм комп'ютерного їх навчання і контролю.

Посібник може бути корисним також для лікарів-інтернів з фаху "офтальмологія" та "сімейна медицина" і лікарів-офтальмологів, при підготовці до атестації за фахом.


Передмова

Підготовка студентів до практичних занять тільки за підручником не завжди дає можливість їм чітко систематизувати прочитане, виділити в матеріалі основне і другорядне, однозначно його зрозуміти, що може відбитися на якості проведення практичного заняття, зацікавленості ним студентами та їх активності на ньому.

Під час проведення практичних занять з офтальмології зі студентами головна увага звертається на вироблення практичних навичок з обстеження очного хворого, ознайомлення з клінікою основних захворювань органа зору та їх лікуванням. Чим глибшими будуть теоретичні знання при підготовці студентів до практичного заняття, тим більш впевнено вони будуть працювати на ньому з хворими.

Перше видання (1995) дуже швидко розійшлося серед студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів України та засвідчило досить високу зацікавленість посібником такої спрямованості. Це і спонукало авторів підготувати його до другого видання.

При підготовці нового видання враховані побажання студентів та викладачів. Матеріал посібника частково реструктурований і доповнений та літературно покращений.

Анатомічна термінологія узгоджена з останньою анатомічною номенклатурою, а українська наукова і медична термінологія - з сучасним російсько-українським словником наукової термінології.

Вилучені тести і еталони підсумкового заняття з методик дослідження органа зору в зв'язку з тим, що цей матеріал був частковим повторенням попереднього матеріалу.

Працюючи над новим виданням посібника, автори намагалися його покращити, зробити більш корисним як для студентів, так і для викладачів та лікарів, але одночасно вважають, що він ще не раз буде вдосконалюватись.

Критичні зауваження, поради і побажання, спрямовані на подальше вдосконалення посібника, автори з вдячністю прийматимуть і будуть використовувати під час підготовки наступного видання книги.

О.П. Кучук, Т.Б. Сикирицька


Зміст

Передмова - 3
ПЕРША ЧАСТИНА
Розділ І. АНАТОМІЯ ОРГАНА ЗОРУ ТА ЙОГО ПРИДАТКІВ - 4
Тести і еталони - 4
Очне яблуко - 4
Оболонки очного яблука - 5
Вміст очного яблука - 19
Провідні зорові шляхи - 28
Захисний апарат ока - 36
Очна ямка - 36
Анатомія повік - 41
Придатки очного яблука - 47
Слізний апарат ока - 47
Окоруховий апарат - 54
Фасціальний апарат очної ямки - 57
Кровопостачання очного яблука і його придатків - 61
Іннервація очного яблука та інших анатомічних утворень очної ямки - 62
Розділ II. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНА ЗОРУ - 66
Тести і еталони - 66
Скарги, зовнішній огляд - 66
Бокове або фокальне освітлення - 71
Біомікроскопія ока - 77
Гоніоскопія ока - 81
Дослідження ока в прохідному світлі - 83
Офтальмоскопія - 87
Дослідження внутрішньоочноготиску (офтальмотонометрія) - 93
Інші методи дослідження ока - 104
Розділ III. ФУНКЦІЇ ОРГАНА ЗОРУ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ - 115
Тести і еталони - 115
Центральний зір - 118
Гострота зору та методи її дослідження - 118
Кольоровідчуття і методи його дослідження - 126
Периферичний зір - 132
Поле зору та методи його дослідження - 133
Світловідчуття і методи його дослідження - 145
Бінокулярний зір та методи його дослідження - 151
Розділ IV. ОПТИЧНА СИСТЕМА, РЕФРАКЦІЯ І АКОМОДАЦІЯ ОКА - 158
Тести і еталони - 158
ДРУГА ЧАСТИНА ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНА ЗОРУ І ЙОГО ПРИДАТКІВ - 197
Розділ V. ЗАХВОРЮВАННЯ ПОВІК - 197
Тести і еталони - 197
Клінічні задачі - 222
Розділ VI. ЗАХВОРЮВАННЯ СЛІЗНИХ ОРГАНІВ - 227
Тести і еталони - 227
Клінічні задачі - 240
Розділ VII. ЗАХВОРЮВАННЯ КОН’ЮНКТИВИ - 246
Тести і еталони - 246
Запалення кон’юнктиви - 246
Бактеріальні кон’юнктивіти - 248
Вірусні кон’юнктивіти - 259
Хламідійні кон’юнктивіти - 268
Грибкові ураження кон’юнктиви - 276
Алергічні кон’юнктивіти - 278
Ендогенні кон’юнктивіти - 290
Дистрофічні захворювання кон’юнктиви - 294
Пухлини кон’юнктиви - 295
Клінічні задачі - 302
Розділ VIII. ЗАХВОРЮВАННЯ РОГІВКИ - 310
Запалення рогівки - 310
Тести і еталони - 310
Дистрофії рогівки - 346
Тести і еталони - 346
Клінічні задачі - 352
Розділ IX. ЗАХВОРЮВАННЯ СКЛЕРИ - 359
Тести і еталони - 359
Клінічні задачі - 368
Розділ X. ЗАХВОРЮВАННЯ СУДИННОЇ ОБОЛОНКИ - 371
Запалення судинної оболонки - 371
Тести і еталони - 371
Увеопатії - 388
Тести і еталони - 388
Уроджені аномалії розвитку судинної оболонки - 389
Тести і еталони - 389
Новоутворення судинної оболонки - 391
Тести і еталони - 391
Клінічні задачі - 394
Розділ XI. ПАТОЛОГІЯ КРИШТАЛИКА - 401
Хімічний склад, фізичні властивості та фізіологія кришталика - 401
Тести і еталони - 401
Класифікація захворювань кришталика - 402
Тести і еталони - 402
Катаракта - 403
Тести і еталони - 403
Клінічні задачі - 444
Розділ XII. ЗАХВОРЮВАННЯ СКЛИСТОГО ТІЛА - 452
Біохімічний склад склистого тіла - 452
Тести і еталони - 452
Патологія склистого тіла - 453
Тести і еталони - 453
Клінічні задачі - 461
Розділ XIII. ПЕРВИННА І ВТОРИННА ГЛАУКОМИ - 466
Тести і еталони - 466
Клінічні задачі - 490
Розділ XIV. УРОДЖЕНА, ДИТЯЧА ТА ЮНАЦЬКА ГЛАУКОМИ - 498
Тести і еталони - 498
Клінічні задачі - 512
Розділ XV. ОФТАЛЬМОГІПЕРТЕНЗІЯ І ГІПОТЕНЗІЯ ОКА - 519
Тести і еталони - 519
Клінічні задачі - 528
Розділ XVI. ЗАХВОРЮВАННЯ СІТКІВКИ - 533
Тести і еталони - 533
Клінічні задачі - 546
Розділ XVII. ЗАХВОРЮВАННЯ ЗОРОВОГО НЕРВА, ПРОВІДНИХ ЗОРОВИХ ШЛЯХІВ І ЗОРОВИХ ЦЕНТРІВ - 551
Тести і еталони - 551
Клінічні задачі - 560
Розділ XVIII. ЗАХВОРЮВАННЯ ОКОРУХОВОГО АПАРАТУ - 564
Тести і еталони - 564
Клінічні задачі - 579
Розділ XIX. ЗАХВОРЮВАННЯ ОЧНОЇ ЯМКИ - 585
Тести і еталони - 585
Клінічні задачі - 601
Розділ XX. ЗМІНИ ОРГАНА ЗОРУ
ПРИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІЗМУ - 606
Тести і еталони - 606
Клінічні задачі - 626
Розділ XXI. МЕХАНІЧНІ УШКОДЖЕННЯ ОРГАНА ЗОРУ - 635
Контузії органа зору - 635
Тести і еталони - 635
Поранення органа зору - 640
Тести і еталони - 640
Клінічні задачі - 651
Розділ XXII . ОПІКИ ОРГАНА ЗОРУ - 664
Тести і еталони - 664
Клінічні задачі - 666
Розділ XXIII. ПРОФЕСІЙНІ УРАЖЕННЯ ОЧЕЙ ТА ДІЯ НА ОРГАН ЗОРУ РІЗНИХ ТОКСИНІВ І ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ - 671
Тести і еталони - 671
Клінічні задачі - 680
Розділ XXIV. НЕВІДКЛАДНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ТРАВМАХ ОРГАНА ЗОРУ - 688
Тести і еталони - 688
Клінічні задачі - 703
ТРЕТЯ ЧАСТИНА ДІАГНОЗИ КЛІНІЧНИХ ЗАДАЧ І ЛІКУВАННЯ ОЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 1. Захворювання повік - 711
2. Захворювання слізних органів - 716
3. Захворювання кон’юнктиви - 720
4. Захворювання рогівки - 728
5. Захворювання склери - 737
6. Захворювання судинної оболонки - 739
7. Захворювання кришталика - 744
8. Захворювання склистого тіла - 750
9. Первинна і вторинна глаукома - 754
10. Уроджена, дитяча та юнацька глаукоми - 758
11. Офтальмогіпертензія і гіпотензія ока - 761
12. Захворювання сітківки - 762
13. Захворювання зорового нерва, провідних зорових шляхів і зорових центрів - 770
14. Захворювання окорухового апарату - 774
15. Захворювання очної ямки - 779
16. Зміни органа зору при загальних захворюваннях організму - 782
17. Механічні ушкодження органа зору - 787
18. Опіки органа зору - 804
19. Професійні ураження очей та дія на орган зору різних токсинів і фізичних факторів - 811
20. Невідкладна офтальмологічна допомога при гострих захворюваннях і травмах органа зору - 819
ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА
РЕЦЕПТУРА - 827


Посібник. 2-е вид., доповнене і перероблене. Кол. страниц: 856. Год издания: 2011.

Теги:

Также Вас могут заинтересовать:

Коротких С.А., Бобыкин Е.В.

Представлены современные данные, касающиеся антиангиогенной терапии заболеваний макулярной области
Подробнее ›

Цена: 400 грн.
Канюков В.Н., Будза В.Г., Екимов А.К., Петросян Э.А.

Включая психологическим особенностям личности, их отношения к болезни и оценке качества жизни
Подробнее ›

Цена: 400 грн.
Куроедов А.В., Рожко Ю.И., Онуфрийчук О.Н., Барышникова Д.А.

Краткое пособие по диагностике и лечению глаукомы
Подробнее ›

Цена: 250 грн.
Николаенко В.П., Захаров В.В.

Пособие содержит основные сведения о клинике, диагностике и принципах лечения орбитальных переломов
Подробнее ›

Цена: 150 грн.
Рубан Э.Д.

В учебнике изложены основные разделы офтальмологии и необходимые методы исследования для диагностики заболеваний.
Подробнее ›

Цена: 190 грн.
Сергієнко М.М., Кондратенко Ю.М., Риков С.О., Лемзяков Г.Г., Денисюк Н.Б., Скіцюк С.В., Чумак Н.В.

Методичні рекомендації лікарям-офтальмохірургам, лікарям травматологічних очних відділень й кожному лікарю-офтальмологу.
Подробнее ›

Цена: 60 грн.

Недавно просмотренные книги:

Сергієнко М.М., Риков С.О., Кондратенко Ю.М., Лемзяков Г.Г., Еміліт В.А., Бакбардіна Л.М., Лаврик Н.С., Шаргородская І.В., Туманова О.В., Денисюк Н.Б., Акіменко О.В., Торчинська Н.В., Тутченко Л.П.

Книга для лікарів, курсантів циклу спеціалізації та передатестаційного циклу.
Подробнее ›

Цена: 0 грн.